Kalitemiz

Düzce Organize Sanayi bölgesinde yer alan üretim tesisimizde Kalite Kontrol Departmanımız gözetiminde, ürünlerimizin tamamı, yüksek üretim standartları,hijyen şartları ve yasal mevzuatlar göz önünde bulundurarak üretilmekte, ambalajlanmakta ve tüketicimiz ile buluşmaya hazır hale getirilmektedir. Kahvaltılık Gevrek, Bar, Diyet Grubu, Sürülebilir Kahvaltılık ürün çeşitlerimiz; GMP (Good Manufacturing Practise – İyi Üretim Kuralları) uygulamaları gözetilerek, ISO 9001 ve ISO 22000 Standartları ile üretilmektedir.

Yüksek kalite standartlarına uygun olarak AR-GE gelişimi ile pazarın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, müşteri tatminini hedefleyen,yeni ürün tipi ve çeşitleri üzerinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Politikamız

Firmamızda, yöneticilerimiz ve tüm personelimiz için mutlak öncelik, kaliteli, gıda güvenliğine ve helal gıda güvence sistemine uygun, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine zararlı etkisi olmadan mümkün olan en yüksek standartta hijyenik doğal kaynak suyu dolumu yapmak ve müşterilerine güvenilir bir hizmet sunmaktır.

       Firmamız kendi tesisimizde kahvaltılık gevrek ve kuruyemiş ürünleri üretim aşamalarında;

-Türk gıda kodeksine ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek.

 -ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi ve helal gıda güvence sistemi şartlarını uygulamak ve sistemleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek,

-Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak helal ürünler üretmek ve müşterilerine sunmak,

-Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak kaliteli ve hijyenik ürün sunmak,

-Müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vermek ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak,

alışanlarının düzenli ve sürekli eğitimler ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,

-Uygunluk yükümlülükleri şartları ile entegre yönetim sistemi şartlarına uyarak, entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

-Dolum, depolama ve sevkiyatın tam hijyenik şartlara uygun ortamda gerçekleşmesi taahhüdünü sürdürmek,

-Entegre yönetim sistemi standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak,

-Ürünün dolumu, depolanması ve sevkiyat zincirinin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,

-Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,

-Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlamak,

-Tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,

-Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,

-Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

-Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak,

-Meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar (hıv/aıds) iş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu tedbirler almak,

alışanlarımızı sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarının güvence altına almak,

-Her yıl hedeflerini bir üst seviyeye taşımak,

nce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen entegre yönetim sistemimizle sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirebilmek


Belgelerimiz ;