İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız.

Tüm çalışanlarımız, iş planları ve üretim sürecinde uygulanmakta olan "İnsan Kaynakları Politikamız" total kalite sağlanmasında temel rehberimizdir. Yönetmelik gerekliliklerimiz ile vizyon, misyon ve prensiplerimizi içermektedir.

"Şirket kültürümüzü" oluşturan bu politikamız, tüm çalışanlarımız tarafından uygulanarak hayatta tutulmalıdır ve yeni çalışanlarımızın inanarak bağdaştırdığı bir yaşam stili olmalıdır.

Vizyonumuz

Şirketimiz ana vizyonu ile aynı doğrultuda olan vizyonumuz; insan kaynakları olarak iş süreçleri ve iş sonuçlarını geliştirerek şirket performansını arttıracak etkililiğe yönelik yeterlik oluşturmaktır.

Misyonumuz

Başarımızın çalışanlarımızın şirketimiz ile birlik olarak ehliyetlerine bağlı olduğu bilinci ile misyonumuz;

 • Sektörün en iyi çalışanların ilk tercihi olmak
 • Şirket hedeflerimizi gerçekleştirmekte katkı sağlayacak İK politikaları ve uygulamalarını oluşturmak
 • Ana hedef ve değerlerimizi yansıtan bir çalışma alanı oluşturmak
 • Sonuç odaklı hızlı ve esnek iş modelleri oluşturmak
 • Hedef amaçlı İK yönetim modeli ile gelişim ve çalışanlarımızın başarılarını destekleyen sürekli uygulanan metotları hayata geçirmek
 • Zaman içerisinde şirket hedefleri doğrultusunda ki pozisyon gereksinimlerini tanımlamak ve kariyer gelişim planları oluşturmak
 • Çalışan Memnuniyeti ve aitlik sağlama sonucu "Müşteri Memnuniyeti" odaklı olmak

İnsan Kaynakları Ana Unsurlarımız

 • İnsan en önemli varlıktır
 • Çalışanlarımız ile büyük bir aile olduğumuzun inancındayız
 • Dinamik, yaratıcı, kendinden emin ve güvenilir insanlar ile çalışmayı arzulamaktayız
 • (R+3A) çalışma modelimizdir (güvenilir,girişken, uyumlu,sorumlu)
 • Şirket içerisi alıştırmaları,ve kişisel gelişimleri desteklemekteyiz
 • İçsel promosyon metodunu uygulamaktayız ve tüm çalışanlarımızın daha yüksek bir pozisyon için birer aday olduklarını kabul ederiz
 • Şeffaf ve net etkileşimleri desteklemekteyiz; pozitif eleştiri temel sloganımızdır
 • Toplam kalite düşüncemiz doğrultusunda içsel müşteri memnuniyetinin dışsal müşteri memnuniyeti oluşturduğunun görüşündeyiz
 • Tüm farklılıklara saygı duyarız. Eşit sorumluluklarımızın farkındayız.
 • Yönetim Gereksinimlerimiz
 • Sorumluluk
 • Girişkenlik
 • Uyumluluk
 • Sorumluluk
 • İleri görüş
 • Motivasyon
 • Temel unsurları başarmak (Davranış Modeli)
 • İşbirliği
 • İletişim yetenekleri
İnsan kaynakları başvuru formu için tıklayınız.